עבודה על אלבום חיים בתמונות ומילים, תתאים לכל מי שמעוניין בתוך זמן קצר יחסית, בתקציב מופחת, ובאופן מתומצת לספר את סיפורו, להעלות זיכרונות, לנצור חוויות, ולשמר מסמכים תעודות ותמונות. אלבומי חיים ביוגראפיים דומים מאוד לביוגרפיות, אם כי הם מקוצרים יותר מבחינת היקף החומר, מספר הפגישות מופחת יותר (3-4 פגישות יספיקו) והחומר העולה מתוכן מצומצם יותר.  אלבומי חיים מתאימים למי שרוצה להעניק בהפתעה מתנה מיוחדת מעין זו. במרבית המקרים הם יעוצבו באופן מוגדל ומהודר יותר, תוך דגש על תמונות רבות אשר ילוו את הטקסטים.